Sonjas YogaRom

hoved_i_hænder

Sonjas YogaRom er en liten yogaskole, der blev startet i våren 2013 av Sonja Høpfner. Her kan bydes på yogaundervisning på alle nivåer og i ulike variasjoner.

Utgangspunktet for undervisningen er klassisk yoga fra Satyananda tradisjonen, som er en rolig form for yoga, der legger vekt på opplevelsen av det hele menneske og indre ro. Dette betyr dog ikke, at vi ikke kan få svett på pannen i undervisningen, eller ømme muskler dagen etterpå. Yogaen er bra til å både styrke og smidigøre kroppen, samtidig med at vi kan blive kvit spenninger, der har bygget sig opp, kanskje gjennom mange år.

En viktig del av yogaen, som den undervises her, er dog også den psykiske avspenningen. At deltagerne kan trede inn i et rom, der de kan holde en liten pause fra hverdagen. Yogaen giver mange ulike metoder til å stilne sinnet og tankestrømme, disse har en utrolig effekt på bl.a. stress og angst, men har også vist sig å virke veldig positivt på evner som konsentrasjon og kreativitet.

Sonja stiftede for første gang bekjentskap med yoga i sommeren 2007. Siden da har hennes interesse for yoga hele tiden økt og de siste 3 år har hun brukt på en grundig utdanning innen yoga og meditasjon. Sideløbende med utdanningen hos Hari Prem og Bjørn på Ananda Mandala kursgård i Sverige, har hun undervist på kurs i København og Trondheim.